Majosháza

Hospice

Eind juni ontvingen wij, na jarenlange voorbereidingen, het bericht dat de definitieve vergunning voor de bouw van het Hospice in Majoshaza, Hongarije, ontvangen is. De eerstesteenlegging zal plaatsvinden op 28 oktober 2012. Dit hospice is een samenwerkingsverband van overheid, kerken en 8 omliggende gemeenten. Zij zullen de bouw hiervan realiseren, terwijl Karmel International de inrichting voor haar rekening zal nemen. Ook zal er vanuit het hospice een vorm van thuiszorg geboden worden d.m.v. medische voorzieningen zoals speciale bedden en andere hulpmiddelen.