De huidige stand van zaken

Vanaf 22 december 1989 tot begin jan 2005 zijn er 648 trailers met hulpgoederen naar de verschillende projecten gereden. Totaal is er een 10.368.000 kg aan gewicht vervoerd. De afgeleverde en in hoofdzaak gebruikte goederen hadden een waarde van ruim 28 miljoen euro.

In 1998 werd het Mures- gebied in RoemeniŽ getroffen door overstromingen. De complete oogst was in een klap mislukt, een groot deel van de infrastructuur vernietigd.

In juli 1999 is Roemenie opnieuw getroffen door aardverschuivingen en overstromingen. Ruim 235 gezinnen in de districten Alba Iulia en Hunedoara werden geconfronteerd met de vernietigende kracht van het natuurgeweld. Huizen werden onherstelbaar beschadigd of geheel verwoest. Complete huisraden en persoonlijke bezittingen zijn verdwenen. Ook de infrastructuur liep grote schade op. Veertig mensen kwamen om het leven. Veel ellende ontstond doordat de huizen totaal werden verwoest en mensen ontredderd achterbleven, beroofd van hun toch al schamele bezittingen. Kortom: persoonlijke tragedies en een chaotische toestand.

Evenals in 1998 verzocht het ministerie van Buitenlandse Zaken Karmel International humanitaire hulp te bieden aan het getroffen gebied. De Nederlandse Ambassade in Boekarest is nauw betrokken bij de coŲrdinatie van de hulp aan dit gebied.

In september 1999 heeft Karmel International in het rampgebied vijf dorpen en 28 gezinnen van eerste noodhulp voorzien. Echter, 210 gezinnen moeten nog geholpen worden. Met de meestal barre Roemeense winter voor de deur, geen dak boven hun hoofd en gebrek aan eerste levensbehoeften dreigen de bewoners van het getroffen gebied de hoop en de moed te verliezen.

Voor landen als o.a. RoemeniŽ en OekraÔne is het economisch gezien echt moeilijk om over deze klap heen te komen.

Nog een telkens terugkerend beeld: door de toenemende en schrijnende armoede raken vooral kindertehuizen, weeshuizen, bejaardenhuizen en ziekenhuizen overvol. Vanwege slechte economische omstandigheden kan de Roemeense overheid slechts geringe vergoedingen verstrekken. In voorgaande jaren was het voedsel vaak eenzijdig, zo niet ongezond, althans in vergelijking met hetgeen wij gewend zijn. Dit jaar is het zelfs zo dat ook het eenzijdige voedsel zeer schaars is!!!.

Het uitpakken van goederen bij bejaardenhuis in Beclean

Laatste ontwikkelingen:

De Hollandse gemeenschap in Tres Arroyos in Argentinie heeft een aanvraag gedaan voor ondersteuning naar aanleiding van de zeer slechte economische situatie, waardoor deze Hollandse gemeenschap zwaar gedupeerd wordt. In het bijzonder de enige Hollandse school en het bejaardencentrum. De Stichting heeft toegezegd om een zeecontainer met hulpgoederen aan hen beschikbaar te stellen. Wij vragen hiervoor uw aandacht en ondersteuning voor onze medelandgenoten in Argentinie.