Doel van Karmel

De Stichting Karmel International heeft primair gekozen voor structurele hulp. Dit vraagt om een planmatige aanpak, geheel gericht op continu´teit.

Karmel heeft als voornaamste doelstelling "Hulp die aankomt", zonder het ontvangende land afhankelijk te maken van die hulp. Alles is erop gericht om zo doelmatig mogelijk projectmatig de structuur te versterken in het ontvangende land op een zodanige manier, dat de mensen daar zich zo snel mogelijk verder zelf kunnen helpen.